Wykonanie łazienki - Biskupin ul. Olszewskiego Wrocław

Prace remontowe i malarskie mieszkania przy ul. Kukuczki we Wrocławiu

Realizacja dla Korfantowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. , Szewska 8, 50-122 Wrocław - lokalizacja inwestycji Wrocław-Wojszyce

Przygotowanie nowej siedziby firmy Domodi Sp. z o.o. ul. Kolarska 12c, 53-013 Wrocław

Przygotowanie nowej siedziby firmy Biuro Zarządu TRIAS Sp. z o.o,ul. Armii Krajowej 6b/6,50–541 Wrocław

Wykończenia wnętrza domu, Biskupin ul.Tramwajowa